Klauzula RODO

Klauzula informacyjna dla Klientów iCentrum GRUPA ŚWIĘTACH Łukasz Świętach

Realizujac obowiazek informacyjny wynikajacy z Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporzadzenie o ochronie danych) – dalej „RODO”, niniejszym informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest GRUPA ŚWIĘTACH Łukasz Świętach z siedziba we Wrocławiu, przy ul. Oławskiej 5, 50-123 Wrocław, kontakt@icentrumsklep.pl, +48 794 724 532 („Administrator”).
 2. Pani/Pana dane osobowe sa przetwarzane w zwiazku z:
  • wykonaniem umowy zawartej pomiedzy Pania/Panem a Administratorem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • realizacji przez Administratora obowiazków wynikajacych z przepisów prawa w tym np. przepisów prawa podatkowego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  • realizacja prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym dochodzenie ewentualnych roszczen, cele marketingowe (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Odbiorca Pani/Pana danych osobowych moga byc podmioty dostarczajace i utrzymujace infrastrukture teleinformatyczna, podmioty swiadczace usluge archiwizacji, niszczenia dokumentów, marketingowe, tlumaczenia, uslugi ochroniarskie, podmioty wspólpracujace z Administratorem, w tym jego Klienci oraz podwykonawcy wykonujacy uslugi na jego rzecz, podmioty swiadczace uslugi pocztowe, kurierskie, uslugi prawne, podatkowe, audytowe, bankowe, ubezpieczeniowe, transportowe.
 4. Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane przez okres wykonania umowy, a po jej zakonczeniu beda przechowywane przez okres wynikajacy ze szczególnych przepisów prawa (m.in. kodeksu cywilnego, prawa podatkowego).
 5. Ma Pani/Pan prawo zadania dostepu do Pani/Pana danych osobowych, zadania ich sprostowania, zadania ich usuniecia, zadania ograniczenia ich przetwarzania oraz przeniesienia danych.
 6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczacych.
 7. Przysluguje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego wlasciwego dla ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzedu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych skutkowac bedzie brakiem mozliwosci zawarcia umowy z Administratorem.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl